Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ)
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ)
Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Στρατολογία

Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Σχολή Διοικήσεως Επιτελών (Σ.ΔΙ.ΕΠ) 

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Στρατιωτικά Νοσοκομεία:

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ)
414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ)
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ)
Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών (Ο.Φ.Α)

Λοιπά:

Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ)
Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)
Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.)
Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Αμύνης (ΣΕΕΘΑ)
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ)