Ιστορικά Στοιχεία

Το Φεβρουάριο του 2003, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας υλοποιείται η συνένωση της Σχολής Επιτελών και της Σχολής Πτέρυγας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων σε μια Σχολή με την ονομασία Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ).

Το Σεπτέμβριο του 2003 η ΣΔΙΕΠ ξεκίνησε τη λειτουργία της στο στρατόπεδο "ΝΤΑΛΙΠΗ" στην Καλαμαριά.

Μέχρι σήμερα αποφοίτησαν σε 27 Εκπαιδευτικές Σειρές, 2609 Αξιωματικοί εκ των οποίων 31 αλλοδαποί.