Διεξαγωγή Σεμιναρίου «Στρατηγική και Διπλωματία»

2018, Νοέμβριος 26 - 9:08πμ

     Στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2018 διεξήχθη στο αμφιθέατρο της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών του Στρατού Ξηράς, σεμινάριο με θέμα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ», το οποίο παρακολούθησαν οι σπουδαστές της 31ης Εκπαιδευτικής Σειράς, καθώς και η Διοίκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής.

      Εισηγητές ήταν ο Αντγος ε.α κ. Κουτρής Σταύρος, ο Αντγος ε.α κ. Ματζάκος Ανδρέας και ο Υπτγος ε.α κ. Χατζηθεοφάνους Γεώργιος, οι οποίοι ανέπτυξαν τα θέματα:

 • Περί πολέμου – Φύση – Χαρακτήρας και Θεωρητικοί Πολέμου.
 • Γενικές κατηγορίες πολέμου.
 • Τα Αίτια του Πολέμου κατά Θουκιδίδη – Mogrenthau.
 • Τα επίπεδα του πολέμου.
 • Σχέση πολέμου – πολιτικής. Ο πολιτικός σκοπός του πολέμου.
 • Πόλεμος και τεχνολογία. Υβριδικός πόλεμος.
 • Στρατιωτική Στρατηγική - Αρχέτυπες Στρατηγικές Στρατιωτικής Στρατηγικής.
 • Στρατιωτικός Σκοπός του Πολέμου: Απεριόριστοι και Περιορισμένοι Στρατιωτικοί Σκοποί. Παράδειγμα: Ο Α’ πόλεμος του Κόλπου.
 • Περί εθνικού συμφέροντος - Θουκυδίδης και Morgenthau. Το ελληνικό εθνικό συμφέρον.
 • Οι συντελεστές ισχύος του κράτους: Οικονομία - Διπλωματία - Στρατιωτική ισχύς – Πληροφορίες/Πληροφοριακές Επιχειρήσεις.
 • Αμυντική Πολιτική στην Ελλάδα: Όργανα και θεσμικά κείμενα.
 • Συνολική Ισχύς – Πηγές Ισχύος ενός κράτους.
 • Εφαρμογή γνώσεων με σύγχρονο παράδειγμα: Ο Πόλεμος στη Συρία - Βασικοί δρώντες – Συμφέροντα.