Επίσκεψη κ. ΓΕΕΦ στη ΣΔΙΕΠ

2019, Ιανουάριος 15 - 10:33πμ

Την Δευτέρα 14 Ιαν 2019, ο Αντιστράτηγος Λεοντάρης Ηλίας, Αρχηγός ΓΕΕΦ, επισκέφθηκε τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αφού ενημερώθηκε από το Δκτή της Σχολής για τις εκπαιδευτικές δράσεις της, πραγματοποίησε ομιλία στους Σπουδαστές της 31ης Εκπαιδευτικής Σειράς και στο μόνιμο Προσωπικό κατά την οποία :

  • Ανέπτυξε τα συστατικά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες του πολυχωρικού πολέμου.
  • Επισήμανε τα οφέλη της Διοίκησης με βάση την αποστολή και παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της πειθαρχημένης ανυπακοής ως καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή έκβαση του επιχειρησιακού έργου.